08:30 - 20:00
Εγγραφές
8:45 - 9:00
Εισαγωγή - Χαιρετισμοί
09:00 - 10:30
Κλινικό φροντιστήριο I: Τι νεότερο στις αρθρίτιδες?

Συντονιστές: Α. Ρέπα, Α. Βενετσάνη

• Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Π. Σιδηρόπουλος

• Σπονδυλαρθρίτιδες
Ν. Κούγκας

• Νοσήματα συνδετικού ιστού
Γ. Μπερτσιάς

10:30 - 11:30
Περιοχική Παθολογία Ι: Ιερολαγόνιες αρθρώσεις

Συντονιστές: Ν. Κούγκας, Χ. Φαφλιά

• Φυσιολογική ακτινοανατομία: Τι θέλει να ξέρει ο κλινικός
Ε. Σταυρίδη

• Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα: κριτήρια MRI και «mimickers»
E. Baσσάλου

• Έτερα αίτια άλγους λεκάνης-πυέλου που δεν σχετίζονται με τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις Ι
Ε. Χρυσού

• Έτερα αίτια άλγους λεκάνης-πυέλου που δεν σχετίζονται με τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις ΙΙ
Μ. Κλώντζας

11:30 - 12:00
Διάλειμμα
12:00 - 14:30
«Quiz» περιπτώσεων από ρευματολόγους Ι: Κλινικές περιπτώσεις με συζήτηση - συμμετοχή συνέδρων

Συντονιστές: Π. Σιδηρόπουλος, Α. Καραντάνας

Σχολιασμός: K. Σπανάκης, Ε. Βασσάλου

14:30 - 15:30
Διάλειμμα, ελαφρύ γεύμα
15:30 - 16:00
WHAT' S NEW:
Μοριακή απεικόνιση και τεχνητή νοημοσύνη στη ρευματολογία και ορθοπαιδική

Συντονιστές: Δ. Πλεξουσάκης, Κ. Μαριάς

• Απεικόνιση PET/CT και PET/MRI
Γ. Παπαδάκης

• Τεχνητή νοημοσύνη
Μ. Κλώντζας

16:00 - 16:45
Κλινικό φροντιστήριο ΙΙ: Μη τραυματικό οστικό άλγος

Συντονιστές: Αλ. Χατζηπαύλου, Κ. Μποκή

• Μη τραυματικό οστεομυελικό οίδημα στο γόνατο
Μ. Κλώντζας

• Μη τραυματικό οστεομυελικό οίδημα στο ισχίο
Ε. Βασσάλου

16:45 - 18:15
Περιοχική παθολογία ΙΙ: Ποδοκνημική και άκρο πόδι

Συντονιστές:Θ. Τοσουνίδης, Ν. Αυγουστίδης

• Tενοντοπάθειες - Σύνδρομα πρόσκρουσης
Μ. Τζαλονίκου

• Ρευματοειδές πόδι: απεικονιστική προσέγγιση
Α. Καραντάνας

• Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης σε παθολογία ποδιού και ποδοκνημικής
Ε. Σταμάτης

18:15 - 18:45
Διάλειμμα
18:45 - 20:00
Περιοχική παθολογία ΙΙΙ: Σπονδυλική στήλη (Χειρουργική αποκατάσταση

Συντονιστές:: Π. Σιδηρόπουλος, A. Kαραντάνας

• Κατάγματα Θ-ΟΜΣΣ
Γ. Κοντάκης

• Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην ΣΣ
Αλ. Χατζηπαύλου

• Ρευματοειδής ΑΜΣΣ
Σ. Πνευματικός

• Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα
Ι. Σπερελάκης

09:00 - 10:30
Κλινικό φροντιστήριο ΙΙΙ: Ηοt topics

Συντονιστές: Α. Ραπτοπούλου, Ρ. Δημητρίου

• Επώδυνη μετεγχειρητική άρθρωση: νεώτερες υβριδικές τεχνικές
Γ. Παπαδάκης

• Νέες τεχνικές θεραπείας στην ΟΑ
Κ. Σπανάκης

• Σύνδρομα παγίδευσης νεύρων
Ε. Βασσάλου

10:30 - 12:00
“Η Ρευματολογία συναντά την Ορθοπαιδική”

Συντονιστές: Δ. Τσέτης, Χ. Βαβουρανάκης

• Κλινική εξέταση μηχανικού άλγους ΣΣ, δδ από aSpA
Ν. Κούγκας

• Ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές με απεικονιστική καθοδήγηση
Ε. Πετσατώδης

12:00 - 12:30
Διάλειμμα
12:30 - 13:30
Ηighlight lecture

Συντονιστής: Α. Καραντάνας

The Radiologist's approach to inflammatory joint disease

M. Zanetti

Σχολιασμός: Δ. Μπούμπας

13:30 - 15:00
Ελαφρύ γεύμα
15:00 - 17:00
Κλινικό φροντιστήριο IV: Σπονδυλική Στήλη

Συντονιστές: Μ. Ραϊσάκη, Ε. Παπαδάκη

• Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης
Α. Ζιμπής

• Εκφυλιστική νόσος ΑΜΣΣ
Ι. Τσιφουντούδης

• Εκφυλιστική νόσος ΟΜΣΣ
Γ. Μαντζικόπουλος

• Μετεγχειρητική ΣΣ, απεικόνιση
Κ. Σπανάκης

17:00 - 17:30
Διάλειμμα
17:30 - 21:00
“Η Ρευματολογία συναντά την Ακτινολογία”: Διαδραστικό φροντιστήριο σε άγνωστα περιστατικά

Εκπαιδευτές: Α. Kαραντάνας, Κ. Πίκουλας, K. Σπανάκης, M. TζαλονίκουΜικρές ομάδες συνέδρων εκπαίδευσης επί περιπτώσεων
09:15 - 10:45
Περιοχική παθολογία IV: ώμος

Συντονιστές: Κ. Πίκουλας, Ε. Βασσάλου

Ώμος

• Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI
Ν. Γαλανάκης

• Κρυσταλλογενής αρθρίτιδα και περιαρθρίτιδα: MRI
A. Koτζιαμάνης

• Υπερηχοτομογραφικά ευρήματα σε συνήθεις παθήσεις
Γ. Κάκκος

10:45 - 11:00
Διάλειμμα
11:00 - 13:00
Κλινικό Φροντιστήριο V: Νεώτερες εξελίξεις σε κοινά ορθοπαιδικά προβλήματα

Συντονιστές: : Κ. Χλαπoυτάκης, Σ. Ντάλη

• Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στη χειρουργική των καταγμάτων της πυέλου
Θ. Τοσουνίδης

• Χειρουργική θεραπευτική προσέγγιση του χεριού
Ι. Γαλανάκης

• Κάταγμα ανεπάρκειας γόνατος
Ε. Τουρβάς

• Αρθροσκόπηση γόνατος
Γ. Κουβίδης

• Χωλότητα στα παιδιά
Ρ. Δημητρίου

13:00 - 14:00
Κλινικό φροντιστήριο VI: Mεταβολικά νοσήματα οστών

Συντονιστές: Κ. Πίκουλας, Μ. Τζαλονίκου

• «Vertebral Morphometry» - Εκτίμηση καταγματικού κινδύνου (FRAX)
Χ. Μπαλτάς

• Nεώτερες εφαρμογές, ερευνητικά δεδομένα
A. Μπαλανίκα

• DXA πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου ή διαγνωστικού κέντρου
Κ. Χλαπουτάκης

15:45 - 16:00
Συμπεράσματα - wrap up

<

Ibis Styles Heraklion Central
Κορωναίου 26
& Αγίου Τίτου,
71202
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ